Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

7 artikelen gevonden

Verkorte financiële informatie over 2011

De cijfers voor de twaalf maanden tot en met 31 december 2011 vermeld in deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2011 zijn afgeleid van de Jaarrekening 2011.

Lees verder

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Lees verder

Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Lees verder

Geconsolideerde balans

(in € 1.000) Toelichting 31 december 2011 31 december 2010       ACTIVA      Vaste activa      Immateriële

Lees verder

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Lees verder

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Lees verder

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent resultaatbestemming en voorstel winstbestemming

Lees verder