Boskalis jaarverslagen 2011

Verkorte financiële informatie over 2011

Toelichting

De cijfers voor de twaalf maanden tot en met 31 december 2011 vermeld in deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2011 zijn afgeleid van de Jaarrekening 2011. Bij de Jaarrekening 2011 van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is op 14 maart 2012 een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2011 bevat niet alle financiële informatie en toelichtingen conform de vereisten van de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard door de Europese Unie, en Titel 9 Boek 2 BW. Het lezen van (een deel van) deze HTML-versie van de Verkorte Financiële Informatie over 2011 vormt dan ook geen vervanging voor het lezen van de gecontroleerde Jaarrekening 2011 van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Een pdf-versie van het Jaarverslag 2011, inclusief de Jaarrekening 2011, is te vinden op deze website en op www.boskalis.nl.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag