Boskalis jaarverslagen 2011

Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 

(in € 1.000)   Toelichting   2011   2010
             
Nettogroepswinst over de verslagperiode       261.010   312.882
             
Niet-gerealiseerde resultaten            
Koersomrekeningsverschillen buitenlandse activiteiten       -823   37.864
Actuariële winsten en verliezen en limitering nettopensioenvorderingen op toegezegd-pensioenregelingen   [24.1]   -58.789   -28.593
Mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingen   [27.2]   6.074   -11.554
Winstbelastingen op niet-gerealiseerde resultaten   [13]   10.847   6.624
Niet-gerealiseerde resultaten over de verslagperiode, na winstbelastingen       -42.691   4.341
             
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de ­verslagperiode       218.319   317.223
             
Toe te rekenen aan:            
Aandeelhouders       212.528   313.340
Minderheidsbelangen       5.791   3.883
Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de ­verslagperiode       218.319   317.223

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 65