Boskalis jaarverslagen 2011

Kerncijfers

(Bedragen x € 1 miljoen, tenzij anders vermeld)   2011   2010
         
Omzet (verricht werk)*   2.801   2.674
Orderportefeuille (nog te verrichten werk)   3.489   3.248
         
Bedrijfsresultaat   354,1   401,9
EBITDA*   590,5   621,5
Nettowinst   254,3   310,5
         
Nettogroepswinst*   261,0   312,9
Afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen   236,4   219,6
Cashflow*   497,4   532,5
         
Eigen vermogen   1.733   1.565
         
Aantal medewerkers   13.935   13.832
         
Kengetallen (in procenten)        
Bedrijfsresultaat in % van de omzet   12,6   15,0
Rentabiliteit geïnvesteerd vermogen*   12,1   18,1
Rentabiliteit eigen vermogen*   15,4   21,7
Solvabiliteit*   37,4   37,1
         
Gegevens per aandeel (in €)        
Winst   2,48   3,11
Dividend   1,24   1,24
Cashflow*   4,86   5,30

* Zie de begrippenlijst 

informatie over het aandeel   2011   2010
(Aandelenkoers in euro’s)        
         
Hoog   38,46   36,58
Laag   20,67   23,16
Slot per einde jaar   28,39   35,70
Gemiddeld dagelijks handelsvolume   390.069   485.549
Aantal uitgegeven gewone aandelen (x 1.000)   103.472   100.974
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (x 1.000)   102.391   99.962
Marktkapitalisatie per einde jaar (in € miljarden)   2,938   3,605

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Kerncijfers