Boskalis jaarverslagen 2011

Activiteiten 

Baggeren & Grondverzet 

Alle voorkomende activiteiten die te maken hebben met nat en droog grondverzet zijn van oorsprong de kernactiviteit van Boskalis. Daaronder vallen de aanleg en onderhoud van havens, aanwinning van land en bescherming van kusten en oevers. Verder bieden we specialistische offshorediensten voor onze klanten in de energie­sector, zoals het leggen van kabels, het beschermen van pijpleidingen en de aanleg van (delen van) windmolenparken. Verder is Boskalis actief in het delven van grondstoffen, gebruik­makend van baggertechnieken. Dit wordt toegepast op het land, maar Boskalis onderzoekt ook mogelijkheden om grondstoffen op de zeebodem te winnen. Tevens zijn we actief in de droge infrastructuur met onder andere het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van (spoor)wegen, rioleringen, bruggen, dammen en tunnels en het uitvoeren van grondverbeterings- en grondsanerings­werken. Door onze mondiale spreiding, ons grote vakmanschap, veelzijdige state-of-the-art vloot en onze bewuste focus op kostenefficiëntie zijn wij een wereld­marktleider in baggeren & grondverzet. We staan bekend om onze innovatieve benadering en specialistische kennis van milieuvriendelijke baggertechnieken. Door onze grote expertise, multidisciplinair aanbod en uitgebreide ervaring met engineering en projectmanagement zijn we in staat om, op moeilijke locaties, complexe projecten op tijd en binnen budget te realiseren. 

Harbour Towage  

In de grootste havens ter wereld verlenen wij assistentie aan binnenkomende en uitgaande zeeschepen. SMIT heeft met deze activiteit een uitstekende reputatie opgebouwd en beschikt over een veelzijdige vloot van meer dan 200 sleepboten. Het gaat bijvoorbeeld om RoRo-schepen, olie- en chemicaliëntankers, containerschepen, koelschepen en stukgoedschepen. SMIT is met haar sleepdiensten onder andere actief in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, Panama, Singapore, Maleisië, Indonesië, China en Taiwan. 

Salvage, Transport & Heavy Lift  

Het transporteren van zware ladingen en het leveren van zware hijswerkzaamheden met drijvende bokken, het bergen van schepen en het opruimen van wrakken zijn specialistische activiteiten die we met SMIT bieden. Hiertoe behoren tevens het ontmantelen van olie- en gasplatformen op zee, maritiem-civiele projecten,en het aanleggen van de basis­infrastructuur voor offshore windparken. Middels Subsea verzorgt SMIT ook inspectie-, reparatie- en onderhouds­activiteiten ten behoeve van de olie- en gasindustrie. SMIT is in staat om op ieder moment waar dan ook ter wereld schepen in gevaar te assisteren. SMIT werkt hiervoor vanuit vier locaties die strategisch gelegen zijn ten opzichte van de belangrijkste internationale vaarroutes: Houston, Kaapstad, Rotterdam en Singapore. SMIT beschikt over de hoogwaardige technologie en expertise om gevaarlijke stoffen als bunkerolie uit wrakken te verwijderen en heeft een succesvolle staat van dienst voor het bergen van schepen. 

Terminaldiensten  

Voor de exploitatie en het beheer van onshore en offshore terminals bieden wij via Smit Lamnalco (50% deelneming) een totaalpakket aan diensten. Ondersteuning bieden bij het aan- en afmeren van olie- en LNG-tankers is daarbij de kernactiviteit. Aanvullende ondersteunende diensten zijn loodsdiensten, inspectie en onderhoud onder water, vast- en loskoppelen van terminalaansluitingen, brandbestrijding, escortering, vervoer van bemanningen en goederen en het gebruik van bunkervaartuigen. Daarnaast assisteren wij ook bij het operationele marine management van een terminal. Het opleiden en trainen van lokale medewerkers is vaak onderdeel van de activiteiten. 

Maritiem-civiele infrastructuur

 Archirodon is onze strategische partner (40% deelneming) op het gebied van maritiem-civiele infrastructuur. Als maritiem aannemer heeft Archirodon uitgebreide ervaring met het ontwerpen en bouwen van kademuren, aanlegsteigers, golfbrekers en olie- en LNG-terminals. Daarnaast is het bedrijf een allrounder op de markten voor civiele infrastructuur en industriële installaties. Archirodon bouwt bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties, rioleringen, dammen, bruggen, energiecentrales, ontziltingsinstallaties en pompstations in voornamelijk het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 11