Boskalis jaarverslagen 2011

Aandeelhoudersinformatie

Wij vinden het belangrijk dat de waarde van ons aandeel onze prestaties en de ontwikkeling in onze markten voldoende reflecteert. Daarom spannen we ons in onze stakeholders zo volledig en transparant mogelijk te informeren over onze strategie en het beleid en over de daaruit voortvloeiende financiële prestaties. 

Open dialoog  

Wij hechten grote waarde aan transparante en regelmatige communicatie met onze stakeholders. Tot onze financiële stakeholders rekenen wij bestaande en potentiële aandeelhouders, overige kapitaalverschaffers en hun intermediairs en de media. Wij vinden het belangrijk om hen op een heldere, toegankelijke manier te informeren. Ook de grote Nederlandse en een aantal buitenlandse effectenhuizen en hun analisten die het aandeel Boskalis volgen rekenen we tot onze financiële stakeholders. Zij willen hun klanten goed adviseren en informeren over ons bedrijf en over de baggermarkt en maritieme dienstverlening en aannemerij in het algemeen. Vragen van stakeholders beantwoorden wij openhartig; waar mogelijk nemen wij zelf het initiatief om belangrijke kwesties aan te kaarten. Met grote beleggers en analisten hebben wij regelmatig contact, onder andere door jaarlijkse bezoeken te organiseren aan projectlocaties. In 2011 hebben we ruim 350 meetings gehad met beleggers uit West-Europa, de Verenigde Staten, Australië en Canada, zowel tijdens roadshows en conferenties als door middel van persoonlijke gesprekken. Gesprekken met beleggers en analisten worden aan de hand van publiek beschikbare presentaties gevoerd (www.boskalis.nl) en hierbij wordt geen koersgevoelige informatie besproken. 

Corporate website 

Onze corporate website wordt voortdurend geactualiseerd en is een bron van informatie over onze kernactiviteiten en lopende projecten. In de rubriek Investor Relations vinden bezoekers informatie over ons aandeel en andere voor hen relevante informatie. Hier zijn ook recente persberichten en het persberichtenarchief te vinden, evenals analisten- en bedrijfspresentaties. 

Informatie over het aandeel 

Het maatschappelijk kapitaal van Boskalis van EUR 240 miljoen is onderverdeeld
in 200 miljoen aandelen, zijnde 150 miljoen gewone aandelen en 50 miljoen cumulatief beschermingspreferente aandelen. Per 1 januari 2011 stonden er 101 miljoen gewone aandelen uit. Bij het keuzedividend over 2010 heeft 64% van de aandeelhouders gekozen voor stock dividend. Hiervoor hebben wij in 2011 ruim 2,5 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven.
Per saldo bestond het geplaatste kapitaal per 31 december 2011 uit 103,5 miljoen gewone aandelen. 

Het aandeel Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is genoteerd op NYSE Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX-hoofdindex.
Daarnaast maakt het aandeel onder meer deel uit van de Euronext Next 150 index en de Dow Jones STOXX 600 Index. 

Tickers: Bloomberg: BOKA:NA, Reuters: BOSN.AS 

In 2011 werden 100 miljoen aandelen Boskalis op NYSE Euronext Amsterdam verhandeld (2010: 125 miljoen). Het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in 2011 bedroeg ruim 390.000 aandelen. In de loop van 2011 is de koers van het aandeel met 21% gedaald van EUR 35,83 tot EUR 28,39.
De marktkapitalisatie is ten opzichte van eind 2010 met 18,5% afgenomen tot EUR 2,9 miljard. 

Aandeelhouders  

Bij Boskalis zijn per 31 december 2011 de volgende aandeelhouders met een belang van 5% of meer bekend: 

HAL Investments B.V.: 33,37%
Delta Lloyd N.V.: 5,82%
Mondrian Investment Partners Limited: 5,01%

Naast deze grootaandeelhouders is naar schatting 18% van de aandelen in handen van aandeelhouders in de Verenigde Staten en Canada, 20% in het Verenigd Koninkrijk en de rest in voornamelijk Nederland, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië. 

Dividendbeleid  

Het dividendbeleid van Boskalis heeft als uitgangspunt dat 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering beschikbaar wordt gesteld als dividend. Tegelijkertijd streeft Boskalis voor de langere termijn naar een stabiele ontwikkeling van het dividend.
Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen van de onderneming en de belangen van aandeelhouders. 

Financiële agenda 2012

 

15 maart  Publicatie jaarcijfers 2011
eind maart Publicatie jaarverslag 2011
10 mei Trading update eerste kwartaal 2012
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 mei Aandeel noteert ex-dividend
16 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid
(na sluiting beurs)
29 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni Vaststelling en publicatie van het keuze­dividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni
(na sluiting beurs)
6 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
16 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2012
16 november Trading update derde kwartaal 2012

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarverslag 2011, Boskalis in vogelvlucht, Pagina 18