Boskalis jaarverslagen 2011

Vermogensmutatieoverzicht

(in € 1.000)   Toelichting   Balans per 1 januari 2011   Contant dividend   Dividend in aandelen   Toevoeging aan reserve ingehouden winsten   Mutatie wettelijke reserve   Totaal-resultaat   Balans per 31 december 2011
                                 
Geplaatst kapitaal   [4]   80.779       1.998               82.777
Agioreserve   [4]   231.335       -975               230.360
        312.114       1.023               313.137
                                 
Wettelijke reserve deelnemingen   [5]   203.524             103.782     307.306
Afdekkingsreserve   [5]   -2.354               5.153   2.799
Herwaarderingsreserve   [5]   3.834             17.316     21.150
Koersomrekeningsreserve   [5]   -633               2.373   1.740
Actuariële reserve   [5]   -53.568               -49.252   -102.820
Reserve ingehouden winsten   [5]   791.536           264.808   -121.098     935.246
        942.339           264.808     -41.726   1.165.421
                                 
Winstbestemming 2010       310.517   -44.686   -1.023   -264.808        
Nettowinst 2011                   254.254   254.254
Onverdeelde winst   [6]   310.517   -44.686   -1.023   -264.808       254.254   254.254
                                 
Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders       1.564.970   -44.686         212.528   1.732.812

(in € 1.000)   Toelichting   Balans per 1 januari 2010   Contant dividend   Dividend in aandelen   Toevoeging aan reserve ingehouden winsten   Mutatie wettelijke reserve   Totaal-resultaat   Balans per 31 december 2010
                                 
Geplaatst kapitaal   [4]   78.921       1.858               80.779
Agioreserve   [4]   232.076       -741               231.335
        310.997       1.117               312.114
                                 
Wettelijke reserve deelnemingen   [5]   132.725             70.799     203.524
Afdekkingsreserve   [5]   8.262               -10.616   -2.354
Herwaarderingsreserve   [5]   3.834                 3.834
Koersomrekeningsreserve   [5]   -37.542               36.909   -633
Actuariële reserve   [5]   -30.098               -23.470   -53.568
Reserve ingehouden winsten   [5]   679.737           182.598   -70.799     791.536
        756.918           182.598     2.823   942.339
                                 
Winstbestemming 2009       227.852   -44.137   -1.117   -182.598        
Nettowinst 2010                       310.517   310.517
Onverdeelde winst   [6]   227.852   -44.137   -1.117   -182.598       310.517   310.517
                                 
Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders       1.295.767   -44.137         313.340   1.564.970

 

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 115