Boskalis jaarverslagen 2011

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

(in € 1.000)   Toelichting   2011   2010
             
             
Resultaat deelnemingen   [3]   254.254   310.517
Overige resultaten na winstbelastingen        
Nettowinst       254.254   310.517

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: Jaarrekening 2011, Pagina 114