Boskalis jaarverslagen 2011

Zoekresultaten

2 artikelen gevonden

Overige gegevens

Uit de winst die in enig boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief beschermings­preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, gestorte bedrag.

Lees verder

Voorstel winstbestemming 

Aan de reserve ingehouden winsten zal € 126,0 miljoen worden toegevoegd.

Lees verder