Boskalis jaarverslagen 2011

Missie, strategie en beleid

Missie

Boskalis is een toonaangevende dienstverlener op het gebied van innovatieve en competitieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in de maritieme, kust- en deltagebieden in de wereld. We streven ernaar om onze oplossingen zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren, waarbij veiligheid de hoogste prioriteit heeft.

Strategie

Onze corporate strategie is gericht op groei. We streven daarbij naar een gezonde balans tussen economische waardecreatie voor opdrachtgevers en onze onderneming enerzijds en milieuzorg en sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds.
Een uitgebreide beschrijving van onze corporate strategie vindt u in het Jaarverslag 2011, pagina’s 12-16.

Beleid

Ons CSR-beleid richt zich op de onderstaande aandachtsgebieden, omdat daar onze invloed op mens, milieu en maatschappij het grootst is.

  • Onze sociale prestaties zijn vooral gericht op onze medewerkers waarbij wij streven naar het bevorderen van hun veiligheid, ontplooiingsmogelijkheden en welzijn.
  • Onze maatschappelijke prestaties uiten zich in bijdrages aan lokale gemeenschappen, investeringen in onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht en maatschappelijke sponsoring en donaties.
  • Onze milieuprestaties zijn vooral gericht op het beperken en voorkomen van een negatieve impact op het milieu. Onze focus ligt op de verdere uitbouw van onze milieu-expertise, het aanbieden van ecodynamische ontwerpen en de continue investering in en toepassing van milieuvriendelijk materieel.
  • Onze economische prestaties zijn gericht op de continuïteit van onze leidende positie in onze industrie en waardecreatie voor onze stakeholders.

Verder in dit verslag staan we uitgebreid stil bij deze prestaties.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 12