Boskalis jaarverslagen 2011

Profiel en diensten

Boskalis is een mondiaal leidende expert op het vlak van baggeren en maritieme dienstverlening.

Als partner is Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) in staat voor onze klanten complexe infra­structurele werken binnen de keten van ontwerp, project­management en uitvoering te realiseren, ook op kwetsbare locaties of afgelegen plaatsen in de wereld. We streven ernaar om onze oplossingen zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te realiseren.
Naast onze infrastructurele activiteiten bieden wij een breed scala aan maritieme diensten aan zoals havensleepdiensten, reddings- en bergingswerk, zwaar transport en hijswerk­zaam­heden. Terminaldiensten bieden wij aan via de nieuwe combinatie Smit Lamnalco, die in 2011 is ontstaan en waarin wij 50% aandeelhouder zijn. Maritieme infra­structuur­diensten leveren wij via ons strategische partner­schap met Archirodon, waarin wij een 40% deelneming hebben. Met de acquisitie van MNO Vervat in 2011 heeft Boskalis een civiele aannemer van formaat binnen haar gelederen die een uitstekende aanvulling vormt op onze infra- en grondverzetactiviteiten. In ons Jaarverslag zijn onze kernactiviteiten gedetailleerd beschreven op pagina 11.

De vraag naar onze diensten wordt gedreven door de stijgende energieconsumptie, groei van de wereldhandel en wereld­bevolking en klimaatverandering. Boskalis opereert mondiaal maar concentreert zich op zes geografische regio’s in de wereld waar de grootste groeiverwachtingen liggen voor de energiemarkt en de markt voor havens. Deze spreiding geeft ons zowel een solide basis als de flexibiliteit om een breed scala aan projecten te kunnen verwerven en zorgt voor uitstekende vooruitzichten op evenwichtige en bestendige groei. Onze voornaamste opdracht­gevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven.

Boskalis heeft ongeveer 14.000 medewerkers, inclusief ons aandeel in de partnerbedrijven zoals Smit Lamnalco en Archirodon. Veiligheid van onze medewerkers en die van onze onderaannemers heeft de hoogste prioriteit. Boskalis heeft een vooruitstrevend veiligheidsprogramma dat hoog aangeschreven staat in de industrie en bij onze klanten. We zijn voor klanten actief in ruim 75 landen in zes werelddelen. Onze veelzijdige vloot bestaat uit meer dan 1.100 schepen en werktuigen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Papendrecht, Nederland.


Baggeren

•          Ontwerp, aanleg en onderhoud van (LNG)havens en vaarwegen
•          Offshore-dienstverlening voor de olie- en gasindustrie
•          Landaanwinning
•          Kust- en rivieroeverbescherming

Harbour towage

•          Aan- en afmeren van zeeschepen
•          Gerelateerde maritieme diensten

Transport & heavy lift

•          Ontwerp, transport, installatie, ontmanteling en verhuurdiensten
•          Subsea-activiteiten
•          Voor de civiele en (duurzame)energiemarkten

Terminals

•          Sleep- en gerelateerde diensten
•          Voor on- en offshore olie- en gasterminals

Salvage

•          Noodhulp (OPA 90)
•          Wrakopruiming
•          Milieuzorg

Infrastructuur

•          Grondsanerings- en grondverbeteringsdiensten
•          Aanleg van wegen, tunnels, dammen en bruggen
•          Aanleg van o.a. waterzuiveringsinstallaties en krachtcentrales

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Wie wij zijn, Pagina 10