Boskalis jaarverslagen 2011

Profiel medewerkersbestand

Medewerkersbestand

Eind 2011 bestond het totale medewerkersbestand van Boskalis, inclusief ons deel in deelnemingen, uit 13.935 medewerkers. (2010: 13.832 medewerkers).

Contractvorm

Van onze medewerkers heeft 70% een vaste aanstelling. Tijdelijke aanstellingen bieden ons de mogelijkheid om in te spelen op voortdurend veranderende marktontwikkelingen. Vooral in landen waar wij veel projecten uitvoeren, zoals in Australië, is het aantal tijdelijke contracten naar verhouding hoog (70 procent in 2011).

Verhoudingen

We hebben een relatief hoog aantal mannelijke medewerkers en relatief weinig parttimers. De verdeling tussen mannen en vrouwen en tussen fulltime en parttime medewerkers ligt bij Boskalis in lijn met de aard van ons werk. We zijn voor een groot deel een projectenorganisatie waarin wij wereldwijd technisch, financieel en maritiem geschoolde medewerkers voor de duur van projecten uitzenden. Voor parttimers en vrouwen blijkt de uitzending naar projecten minder aantrekkelijk. Zij kiezen daarom vaker voor een functie op een kantoor dan op een schip of op een project. Ook komen er jaarlijks weinig vrouwen van de technische of maritieme opleidingen. De verhouding man-vrouw lag in 2011 op respectievelijk 92% – 8%, dit is in lijn met 2010. Op het Boskalis hoofdkantoor lag de verhouding man-vrouw in 2011 op respectievelijk 74% – 26%. Het percentage parttimers kwam in 2011 uit op 4% (4% in 2010).

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw binnen Boskalis is evenwichtig. Driekwart van onze medewerkers is jonger dan 50 jaar. Ruim de helft (56%) valt in de leeftijdscategorie van 30 tot 50 jaar.

Functiegroepen

De verhouding operationele medewerkers (vloot, werven en projecten), ten opzichte van management en staf is 78% – 22%. Op het hoofdkantoor in Nederland werken naar verhouding de meeste managers en stafmedewerkers.

Verloop

Wij hebben in 2011 1.886 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. 2.245 medewerkers hebben Boskalis verlaten, 7 procent in verband met pensionering. De uitstroom werd voor 66% veroorzaakt door het afronden van projecten en het niet verlengen van tijdelijke contracten en 27% door vrijwillig onstlag.

Een gedetailleerd overzicht van cijfers en percentages vindt u in de HR-tabellen.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze sociale prestaties, Pagina 34