Boskalis jaarverslagen 2011

HR gegevens

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers   2011   2010
         
Boskalis (B)   4.267   4.647
SMIT (S)   4.101   4.278
Lamnalco (L)   871   673
Archirodon   3.740   4.234
MNO Vervat   956  
Totaal   13.935   13.832


Samenstelling medewerkersbestand

Aantal medewerkers naar land   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Nederland   2.551   1.876   1.909
Singapore   781   23   24
Zuid–Afrika   679    
België   553    
Nigeria   537   487   411
Mexico   480   480   567
Verenigd Koninkrijk   323   142   167
Filippijnen   299   299   301
Australië   270   206   651
Brazilië   267   27  
Overig   2.499   1.598   1.290
Totaal   9.239   5.138   5.320


Contractvorm   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Tijdelijke aanstelling   30%   35%   38%
Vaste aanstelling   70%   65%   62%
Totaal   100%   100%   100%

SMIT heeft relatief veel mensen in vaste dienst ten opzichte van Boskalis en Lamnalco: 76%

Verhouding man/vrouw   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Vrouwen   8%   9%   9%
Mannen   92%   91%   91%
Totaal   100%   100%   100%


Verhouding   2011   2011   2010
parttime/fulltime   B+S+L   B+L   B+L
             
Fulltime   96%   95%   96%
Parttime   4%   5%   4%
Totaal   100%   100%   100%


Leeftijdsopbouw   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Leeftijd <30   17%   16%   18%
Leeftijd 30 t/m 50   56%   59%   56%
Leeftijd >50   27%   25%   26%
Totaal   100%   100%   100%


CAO Ja/Nee   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Nee   58%   62%   62%
Ja   42%   38%   38%
Totaal   100%   100%   100%

SMIT heeft een relatief hoger percentage medewerkers met een CAO: 46%.

Nationaliteiten   2011   2010
    B+S+L   B+L
         
Aantal verschillende nationaliteiten   85   59


Ontwikkeling

Functiegroepen   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Management   2%   2%   2%
Kantoormedewerkers   20%   20%   19%
Projectmedewerkers   14%   21%   21%
Bemanning/werf medewerkers   64%   57%   58%
Totaal   100%   100%   100%

SMIT heeft, overeenkomstig de aard van de activiteiten, weinig projectstaf en meer bemanning.

Functiegroepen     2011     2011     2010
verhouding man/vrouw     B+S+L     B+L     B+L
                   
    Vrouwen Mannen   Vrouwen Mannen   Vrouwen Mannen
Management   10% 90%   4% 96%   6% 94%
Kantoormedewerkers   35% 65%   36% 64%   33% 67%
Projectmedewerkers   5% 95%   6% 94%   5% 95%
Bemanning/werf medewerkers   1% 99%   1% 99%   2% 98%
Totaal   8% 92%   9% 91%   9% 91%

SMIT heeft relatief meer vrouwelijke managers maar relatief minder vrouwen in de categorie projectmedewerkers.

Functiegroepen       2011       2011       2010
naar leeftijdscategorie       B+S+L       B+L       B+L
                         
    <30 30 t/m 50 >50   <30 30 t/m 50 >50   <30 30 t/m 50 >50
Management   2% 52% 46%   0% 44% 56%   0% 47% 53%
Kantoormedewerkers   16% 58% 26%   14% 61% 25%   15% 60% 25%
Projectmedewerkers   21% 56% 23%   22% 57% 21%   28% 53% 19%
Bemanning/werf medewerkers   16% 55% 29%   15% 59% 26%   16% 55% 29%
Totaal   17% 56% 27%   16% 59% 25%   18% 56% 26%


Opleiding

Trainingsuren   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Management   3.314   1.507   1.381
Kantoormedewerkers   29.498   18.998   13.044
Projectmedewerkers   27.722   23.799   18.461
Bemanning/werf medewerkers   104.912   49.100   33.068
Totaal   165.446   93.404   65.954


Werving en selectie 

Instroom naar   2011   2011   2010
leeftijdscategorie   B+S+L   B+L   B+L
             
Leeftijd <30   636   369   365
Leeftijd 30 t/m 50   917   527   443
Leeftijd >50   333   175   183
Totaal   1.886   1.071   991

Uitstroom naar reden   2011   2011   2010
    B+S+L   B+L   B+L
             
Vrijwillig ontslag   27%   21%   26%
Einde project/contract   50%   62%   61%
Ontslag   16%   10%   6%
Pensionering   7%   7%   7%
Totaal   100%   100%   100%

Bij SMIT is relatief weinig uitstroom. Dit is overeenkomstig de veelal langdurige aard van de SMIT activiteiten.

Uitstroom naar   2011   2011   2010
leeftijdscategorie   B+S+L   B+L   B+L
             
Leeftijd <30   457   331   329
Leeftijd 30 t/m 50   1.070   692   575
Leeftijd >50   718   472   299
Totaal   2.245   1.495   1.203

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Bijlage, Pagina 62