Boskalis jaarverslagen 2011

Global Reporting Initiative index

In dit verslag rapporteren wij volgens de de GRI-richtlijnen. In onderstaande tabel staan verwijzigingen van de algemene GRI-indicatoren waarover wij rapporteren, naar de hoofdstukken en bladzijden van het gedrukte verslag, waar deze informatie staat vermeld.

GRI Index   hoofdstuk   Pagina
Strategie en analyse        
1.1   Voorwoord van de CEO   Voorwoord van de CEO   4-5
             
Organisatieprofiel        
2.1   Naam organisatie   Wie wij zijn   9-10
2.2   Producten en diensten   Wie wij zijn   9-10
2.3   Operationele structuur   Wie wij zijn   20
2.4   Locatie hoofdkantoor   Wie wij zijn   9-10
2.5   Landen van vestiging   Wie wij zijn   9-10
2.6   Rechtsvorm   Wie wij zijn   9-10, 20
2.7   Markten   Wie wij zijn   9, 16
2.8   Bedrijfsomvang   Wie wij zijn   9-10, 13
2.9   Organisatie veranderingen   Wie wij zijn   9-10
2.10   Onderscheidingen   Bijlage-SHE Q gegevens   66
             
Verslagparameters        
3.1   Verslagperiode   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.2   Voorgaand verslag   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.3   Verslaggevingscyclus   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.4   Contactperso(o)n(en)   Colofon   binnenkant omslag
3.5   Proces inhoud verslag   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.6   Afbakening   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.7   Afbakening beperkingen   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.8   Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.10   Herformuleringen   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.11   Veranderingen in de verslaglegging   Bijlage-Over dit verslag   58-59
3.12   Standaardonderdelen van de informatievoorziening   Bijlage-Over dit verslag   58-59
             
Bestuur, Verplichtingen en Betrokkenheid        
4.1   Bestuursstructuur   Wie wij zijn   20
4.2   Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam   Wie wij zijn   20
4.3   Onafhankelijkheid   Wie wij zijn   20-21
4.4   Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers   Wie wij zijn   20-21
4.14   Lijst van groepen stakeholders   Wie wij zijn   15-16
4.15   Inventarisatie en selectie van stakeholders   Wie wij zijn, Bijlage-Over dit verslag   15-17, 58-59
             
Economische Indicatoren        
EC 1   Directe economische waarde   Wie wij zijn, Onze economische prestaties   13, 55
EC 3   Dekking van de verplichtingen i.v.m. het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie   Onze sociale prestaties   33
EC 8   Investeringen in lokale infrastructuur en diensten   Wie wij zijn, Onze maatschappelijke prestaties   40-43
             
Milieu Indicatoren        
EN 3   Direct primair energieverbruik   Onze milieu-prestaties   52
EN 4   Indirect energieverbruik   Onze milieu-prestaties   52
EN 12   Significante impact op de biodiversiteit   Onze milieu-prestaties   46-51
EN 13   Beschermen of herstellen van leefgebieden   Onze milieu-prestaties   46-51
EN 14   Strategieën, huidige maatregelen en toekomstige plannen voor het beheersen van de gevolgen van de biodiversiteit.   Onze milieu-prestaties   46-51
EN 16   Emissie van broeikasgassen   Onze milieu-prestaties   50-52
             
Sociale Indicatoren        
LA 1   Profiel personeelsbestand   Bijlage-HR gegevens   62-65
LA 2   Netto werkgelegenheid   Bijlage-HR gegevens   62-65
LA 4   Percentage medewerkers onder een collectieve arbeidsovereenkomst   Bijlage-HR gegevens   62-65
LA 7   Ongelukken, ziekte en uitval   Bijlage-SHE Q gegevens   67
LA 8   Opleidings-, preventieve- en risicobeheersingsprogramma’s i.v.m. ernstige ziekten   Onze sociale prestaties, Onze maatschappelijke prestaties   33, 42
LA 10   Aantal opleidingsuren per werknemerscategorie   Bijlage-HR gegevens   65
LA 11   Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren   Onze sociale prestaties   30-31
LA 12   Werknemers met prestatie en loopbaangesprekken   Onze sociale prestaties   30-31
LA 13   Man-vrouw samenstelling van bestuurslichamen   Wie wij zijn   20
SO 1   Programma’s die de impact op gemeenschappen bepalen/beheren, waaronder vestiging, activiteiten & vertrek.   Onze maatschappelijke prestaties   40-41
             
Productverantwoordelijkheid Indicatoren        
PR 5   Resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid   Wie wij zijn   16-17

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Bijlage, Pagina 61