Boskalis jaarverslagen 2011

Trede 3 CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een initiatief van grote publieke opdracht­gevers in Nederland. Dit instrument is ontwikkeld om bedrijven die deelnemen aan publieke aanbestedingen te stimuleren hun eigen CO2-productie te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe beter ze gepositioneerd zijn om een werk/opdracht te verkrijgen. Bovendien zijn publieke opdrachtgevers bereid om tot 10% korting te verlenen op de inschrijfsom als de leverancier zich heeft gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2- prestatie­ladder.
Boskalis heeft zich in 2011 in Nederland gecertificeerd voor de eisen die gelden voor niveau 3 van deze norm. Boskalis betrekt ook de eigen medewerkers bij de besparingsinspanningen door hen via een dashboard op intranet inzicht te bieden welke invloed zij zelf hebben op CO2-uitstoot.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder is te vinden op de Nederlandse website www.boskalisnederland.nl.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag