Boskalis jaarverslagen 2011

Beleid

Ons werk heeft directe invloed op de omgeving; we zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor natuur en milieu. Boskalis voert al dan niet samen met leveranciers, kennisinstituten en branche-organisaties onderzoek uit naar het verduurzamen van de keten. We streven naar een voortdurende verbetering van onze milieuprestaties wat tot uitdrukking komt in onze ISO 14001 certificering.

Ons milieubeleid is vertaald in heldere, praktische richtlijnen zodat het in ons dagelijks werk eenvoudig kan worden geïmplementeerd. We zorgen bijvoorbeeld waar mogelijk voor gescheiden inzameling en verwerking van afval en efficiënt gebruik van water en energie. We stimuleren het milieubewustzijn en de motivatie van onze medewerkers en degenen die werkzaam zijn in opdracht van Boskalis. We staan in de markt bekend om onze milieu-expertise.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze milieuprestaties, Pagina 46