Boskalis jaarverslagen 2011

Doelstellingen

Bijdrages aan lokale gemeenschappen

We zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden invloed hebben op de lokale gemeenschap waarin we actief zijn. Door lokale werknemers in te huren en materiaal lokaal in te kopen leveren we een positieve bijdrage. Maar ook op onze buitenlandse vestigingen en projecten ontwikkelen onze eigen mensen initiatieven die we van harte ondersteunen. Zoals de uitkering van veiligheidsbonussen aan lokale goede doelen en bijdrages aan zorg, onderwijs en infrastructuur. Voorbeelden van bijdrages in 2011 treft u aan in de artikelen Malariapreventieproject met NGO family care en SED-programma van SMIT Amandla Marine van dit verslag. 

Maatschappelijke sponsoring en donaties

Boskalis investeert gericht in maatschappelijke sponsoring en donaties met activiteiten op sociaal-maatschappelijk, cultureel, sportief en educatief gebied. Zo ondersteunen wij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de topzeilsport en de kunsten.

Aan het belangrijke werk van de KNRM leveren wij niet alleen een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe reddingboot. Ook in 2011 hebben wij onze medewerkers en de medewerkers van KNRM kennis laten maken met elkaar en met elkaars werk op het water.
De topzeilsport steunen we via het organiseren van catamaran masterclasses. Jonge wedstrijdzeilers geven wij zo de kans om de wereldtop te bereiken met behulp van coaching door ervaren zeilers. In 2011 heeft dit onder andere geresulteerd in de vijfde plaats op het wereld­kampioenschap F18.

Op cultuurgebied ondersteunen wij de Waterwerk-sculpturen van Ruud Kuijer die met zijn werk een relatie legt met water, zand, transport en industrie. In 2011 verrees aan het Amsterdam-Rijnkanaal zijn Waterwerk VI.
Voor een uitgebreide toelichting op ons sponsoringbeleid en een overzicht van onze donatie- en sponsoringresultaten over 2011 verwijzen wij u naar de corporate website.

Investeren in onderwijs en kennis­overdracht­

Boskalis kent een jarenlange traditie in het steunen van weten­schappelijk onderzoek dat van belang is voor onze sector. Al of niet in brancheverband, voeren we samen met kennisinstituten en universiteiten (fundamenteel) onderzoek uit en delen kennis via lezingen en presentaties. Dit geldt ook voor de kennis die het Building with Nature-programma oplevert. Die informatie dragen we uit bij universiteiten en HBO-opleidingen via diverse lectoraten, gastdocentschappen en cursussen. Verder lopen er verschillende promotieonderzoeken bij de TU Delft die Boskalis ondersteunt.
Daarnaast begeleidt Boskalis jaarlijks stagiaires en afstudeerders en promovendi (in 2011: 64) aan onder andere de TU Delft. Aan de TU Delft financieren wij verder (deels) een baggerleerstoel en stellen we een weten­schappelijk medewerker beschikbaar.

Medewerkers van SMIT Amandla Marine en leraren en leerlingen van de Clarke basisschool in Kaapstad hebben in 2011 21 bomen geplant in het kader van een educatief milieuproject.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze maatschappelijke prestaties, Pagina 41