Boskalis jaarverslagen 2011

Economische prestaties

Ons economische beleid

Met onze diensten en met de infrastructurele werken die wij realiseren dragen wij bij aan de economie en de werkgelegenheid van een regio en bouwen wij mee aan een duurzame toekomst.
Ons economische beleid is gericht op de continuïteit en het behoud van onze leidende positie in onze industrie. Daarbij hebben en houden wij oog voor de belangen van onze stakeholders. Winstgevendheid op lange termijn is een wezenlijke voorwaarde voor het bereiken van onze bedrijfsdoelen en voor de voortdurende groei van ons bedrijf. Het is een maatstaf voor de doelmatigheid van het bedrijf en voor de uiteindelijke waarde die de klant aan de door ons geleverde diensten toekent. Zonder winst en zonder een robuuste financiële grondslag zou het niet mogelijk zijn om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen.

Ons beleid tegenover onze financiële stakeholders, met name onze aandeelhouders, is te vinden in onze Gedragscode.

Onze economische doelstellingen

Wij streven naar een structurele groei van de onderneming en een gezond rendement op het eigen vermogen.

Belangrijkste cijfers en resultaten over 2011

Voor informatie over de belangrijkste cijfers en resultaten over 2011 verwijzen wij u naar het Verslag van de Raad van Bestuur, pagina’s 34-41 en ons tien jaren overzicht op pagina 124 in ons Jaarverslag over 2011.

Toegevoegd aan Mijn verslag Voeg toe aan Mijn verslag Bron: CSR Verslag 2011, Onze economische prestaties, Pagina 55