Boskalis jaarverslagen 2011

Disclaimer

Het Verkort Jaarverslag bevat mededelingen over toekomstverwachtingen. Deze mededelingen zijn gebaseerd op actuele verwachtingen, schattingen en projecties van het management van Boskalis en informatie die op dit moment beschikbaar is. De verwachtingen zijn onzeker en bevatten elementen van risico’s die moeilijk te kwantificeren zijn en Boskalis geeft dan ook geen zekerheid dat de verwachtingen zullen worden gerealiseerd.

Boskalis heeft niet de verplichting de in dit Verkort Jaarverslag vervatte mededelingen te actualiseren.
Alle bedragen in dit verslag zijn in euro’s (€), tenzij anders vermeld.
Een aantal van de in dit verslag vermelde projecten is uitgevoerd in samenwerking met andere ondernemingen.

Van dit verslag is een Engelse vertaling beschikbaar. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert de Nederlandse tekst. Het Jaarverslag 2010, met inbegrip van de jaarrekening, is in te zien op deze website of www.boskalis.nl.

Dochterondernemingen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ('Boskalis') hebben hun eigen, aparte identiteit maar op deze website gebruiken wij 'Boskalis', 'wij' of 'ons' wanneer wij refereren naar dochterbedrijven van Boskalis in het algemeen of wanneer het niet zinvol is om aan een specifieke dochteronderneming te refereren.

Deze website biedt informatie uit jaarverslagen van Boskalis. De volledige verslagen zijn in druk verschenen en op deze website te downloaden. 

Ondanks onze inspanningen om bijgewerkte en juiste informatie aan te bieden op deze website, aanvaardt Boskalis geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige, verouderde of onjuiste informatie op deze website en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan.

Het CSR-verslag is tot stand gekomen onder toezicht van de Raad van Bestuur van Boskalis. Het is samengesteld door een multidisciplinair CSR-team met vertegenwoordigers uit de hele organisatie.
Het CSR-verslag is gebaseerd op relevante parameters die passen bij onze strategie en activiteiten evenals op beschikbare data. In de GRI-tabel geven wij expliciet aan over welke indicatoren wij rapporteren.
Van dit verslag is een Engelse vertaling beschikbaar. In geval van verschillen tussen beide versies prevaleert de Nederlandse tekst.